5. sep, 2022

Rettede resultater etter bannerkonkurransen på Røkebergtjenna

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 5. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbiblioteker\ts arkiv.
www.nb.no