5. sep, 2022

Møtereferat fra Øvre Eiker skolestyre - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad fredag 5. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbiblioteker\ts arkiv.
www.nb.no