6. sep, 2022

Barstad ny res.kap i Eiker

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 6. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no