6. sep, 2022

Framhaldsskolen flyttes fra Vestfossen til Hokksund

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 6. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no