8. sep, 2022

Gressbanen på Vikersund er innviet - del 3

Fortsatt fra bildene over.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 8. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no