8. sep, 2022

Hokksund Korforening starter opp etter ferien

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 8. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no