10. sep, 2022

Strømrasjonering i Øvre Eiker

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 10. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no