12. sep, 2022

Warlo's Trio tilbyr sine tjenester

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 12. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no