12. sep, 2022

Strøm eller tømmer - det er spørsmålet...

Hentet fra Drammens Tidende fredag 12. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no