15. sep, 2022

3000 så Odd Mehlum sette norsk rekord i spyd på Vikersund -

Fortsatt fra bildene over.
Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 15. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no