15. sep, 2022

Strømforbruket må ned - ellers utkobling også på dagtid

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad mandag 15. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no