16. sep, 2022

Skogdagen i Øvre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 16. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no