19. sep, 2022

Temperaturmelding

Hentet fra Drammens Tidende torsdag 18. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no'