19. sep, 2022

Kaffe og sjokoladerasjoneringen

Hentet fra Drammens Tidende fredag 19. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no