19. sep, 2022

Vannsparing i Nedre Eiker - Begrens bruken av vannklosettet!

Hentet fra Drammens Tidende fredag 19. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no