20. sep, 2022

Eikerns egen Kon-Tiki

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 20. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no