22. sep, 2022

Stor brann ved Embretsfoss Fabrikker

Fortsetter på bildene under.
Hentet fra Drammens Tidende mandag 22. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no