23. sep, 2022

Dobbeltsporet jernbane fra Drammen til Hokksund

Hentet fra spalten "For 25 år siden" i DT&BB 23. september 1972.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no