26. sep, 2022

Ekstartog til fotballkampen

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 26. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no