27. sep, 2022

Trygve Lie fyller kløften

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 27. september 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no