9. okt, 2022

Hans Tingelstad runder 60

Hentet fra Buskeruds Blad 9. oktober 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no