9. okt, 2022

Elgfall

Hentet fra Drammens Tidende 9. oktober 1947
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no