11. okt, 2022

Skyteresultater fra Eker - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende fredag 10. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no