11. okt, 2022

Nils Olsen passerer 85 år

Hentet fra Drammens Tidende fredag 10. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no