14. okt, 2022

Naskerier i Nedre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 14. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no