15. okt, 2022

Otto Haug med frue feirer gullbryllup

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 15. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no