15. okt, 2022

Tømmerhogst til cellulosen

Hentet fra Drammens Tidende onsdag 15. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no