18. okt, 2022

Minneord om Harald Kristiansen

Hentet fra Buskeruds Blad lørdag 18. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no