19. okt, 2022

Falk-kameratene rykket opp

Hentet fra Drammens Tidende mandag 20. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no