21. okt, 2022

Vestfossen kino

Kinoen i Vestfossen averterer av prinsipp ikke i de borgerlige avisene Drammens Tidende eller Buskeruds Blad. De averterer i Fremtiden og Friheten.

Denne er hentet fra avisen Friheten tirsdag 21. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no