22. okt, 2022

To kinoannonser

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 22. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no