23. okt, 2022

Landets første bystefabrikk er etablert i låven til Mikael Wikheim

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende torsdag 23. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no