24. okt, 2022

På kino i Hokksund og Modum

Hentet fra Buskeruds Blad fredag 24. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no