25. okt, 2022

Sigurd Christiansen begraves på tirsdag

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 25. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no