26. okt, 2022

Ny rekord i Holleialøpet søndag 26. oktober

Hentet fra Drammens Tidende mandag 27 oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no