27. okt, 2022

Det blir litt potetmel til jul

Hentet fra Buskeruds Blad mandag 27. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no