28. okt, 2022

Flyttingen av helligdager

Se også bildet under.
Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 28. oktober. 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no