29. okt, 2022

Gressbanen i Hokksund er under opparbeidelse

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 29. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no