30. okt, 2022

Karl Nedberg runder 60

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 30. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no