30. okt, 2022

Sverre Barstad innsettes som sogneprest i Bakke

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 30. oktober 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no