1. nov, 2022

Jernbanen får for lite strøm - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Drammens Tidende lørdag 1. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no