1. nov, 2022

Pent overskudd på Øvre Eiker

Hentet fra Drammens Tidende lørdag 1. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no