3. nov, 2022

Gauk fra Eiker fikk 90 døgn

Hentet fra Drammens Tidende mandag 3. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no