4. nov, 2022

På kino

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 4. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no