4. nov, 2022

Nøden i Tyskland

Hentet fra Drammens Tidende tirsdag 4. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no