5. nov, 2022

67 år gammel mann settes bort på forpleining

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 5. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no