5. nov, 2022

Norsk kraft til Danmark

Hentet fra Buskeruds Blad onsdag 5. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no