6. nov, 2022

Strømrasjoneringen i Drammen går etter programmet

Hentet fra Buskeruds Blad torsdag 6. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no