7. nov, 2022

Oluf Wold valgt til ny formann - del 2

Fortsatt fra bildet over.
Hentet fra Buskeruds Blad 7. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no