7. nov, 2022

Oluf Wold valgt til ny formann i Vestfossen Idrettsforening

Fortsetter på bildet under.
Hentet fra Buskeruds Blad 7. november 1947.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv.
www.nb.no